Κόστος Σύστασης & Λογιστικής Τήρησης

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κόστος Σύστασης & Λογιστικής Τήρησης

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Κόστος Σύστασης

01. Τέλη Εφόρου Εταιρειών για Εγγραφή Εταιρείας στο Μητρώο.

Τα τέλη του Εφόρου Εταιρειών για εγγραφή της εταιρείας είναι στα 520€, συμπεριλαμβανομένου του τέλους για έγκριση ονόματος.

02. Δημιουργία Καταστατικού & Έναρξη

Το κόστος για τις υπηρεσίες σύστασης Καταστατικού και Έναρξης της Εταιρείας από την KRS ανέρχεται στα 1.950€ + ΦΠΑ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες Διευθυντή, Γραμματέα και η παροχή Εγγεγραμμένου γραφείου για το πρώτο έτος λειτουργίας της Εταιρείας.

Κόστος Συντήρησης

Το κόστος συντήρησης της Εταιρείας από το δεύτερο έτος και μετά, ανέρχεται στα 1.000 € + ΦΠΑ ετησίως (υπηρεσίες Διευθυντή, Γραμματέα και παροχή Εγγεγραμμένου γραφείου).

Κόστος Λογιστικής Τήρησης και Ετήσιου Υποχρεωτικού Ελέγχου

Η Λογιστική Τήρηση της Εταιρείας από την KRS περιλαμβάνει τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, υποβολή των απαραίτητων μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων, καθώς και Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση.

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων είναι υποχρεωτικός, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) άρθρο 152Α, και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από νόμιμο ελεγκτή.

Το κόστος λογιστικής τήρησης ξεκινάει από 150 € + ΦΠΑ, μηνιαία, και το κόστος του ετήσιου ελέγχου ξεκινάει από 1.000 € + ΦΠΑ, ετησίως, ανάλογα τον όγκο και τις ανάγκες τις εκάστοτε εταιρείας. Ο οικονομικός έλεγχος θα είναι αναγκαίος μετά την ολοκλήρωση  ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Copyright 2019 © KRS  |  Designed & Hosted by KRS Digital Marketing Services